Công trình nhà xưởng rau sạch tại Vĩnh Bảo Hải Phòng